FAQ

Kunnen muggen/insecten het Coronavirus overbrengen?

Muggen kunnen een aantal virussen overbrengen, waaronder knokkelkoorts, gele koorts, zika of het West-Nijlvirus. Een heleboel andere virussen zoals hiv of ebola kunnen ze echter niet overbrengen, hoewel ze wel aangetroffen kunnen worden in bloedmonsters van besmette personen. Er is vooralsnog geen wetenschappelijk bewijs om te suggereren dat muggen het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) overbrengen.
Voor gedetailleerde publieke informatie en richtlijnen over de preventie van infecties in het algemeen en het Coronavirus in het bijzonder verwijzen we u naar
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

Zijn er het hele jaar door insecten?

De aanwezigheid van insecten hangt sterk af van het weer en het klimaat. Over het algemeen geldt dat insecten die zich beter aan kunnen passen, zoals motten, stabieler zijn en het hele jaar door aanwezig zijn, hoewel ze in de winter (november-februari) vrijwel niet actief zijn. Vliegende insecten (met name vliegen en muggen) zijn er echter vooral in de lente en zomer, en soms in een warm najaar.

In hoeverre maakt het voor insecten uit hoe schoon een huis is?

Veel insecten worden aangetrokken door of eten voedselresten, rottend organisch materiaal of uitwerpselen. Hoewel de aanwezigheid hiervan niet automatisch hoeft te leiden tot een toestroom van insecten, wordt het wel makkelijker voor insecten om zich te vestigen en voort te planten. Daarom is een schoon huis heel belangrijk om insecten onder controle te houden.

Werken bestrijdingsmiddelen ook tegen de tijgermug?

'Ja. Alle producten van Vapona die ontwikkeld zijn om muggen te bestrijden of te weren, werken ook tegen de tijgermug.

Wat kan ik, naast het gebruik van insecticiden, thuis doen om insecten te verdelgen of te weren?

- Probeer alle mogelijke voedselbronnen (kruimels, vet, etc.) op te ruimen.
- Laat geen vuile borden of bestek staan.
- Bewaar voedsel in afgesloten zakken of bakken.
- Behandel huisdieren tegen vlooien en teken en houd hun omgeving schoon.
- Gebruikt u insecticiden preventief, maak er dan verstandig gebruik van. Neem maatregelen om insecten te verdelgen voordat ze uw huis binnenkomen, als u ziet dat dit dreigt te gebeuren.
- Houd vuilnisbakken gesloten of gebruik sterke, goed afgesloten vuilniszakken.
- Zorg dat er geen water in bakken kan komen te staan, om mogelijke broedplaatsen voor muggen te voorkomen.

Ik heb allergieën. Kan ik insecticiden van Vapona gebruiken?

Al onze insecticiden voldoen aan de geldende wettelijke vereisten in alle landen waarin we onze producten verkopen. In Groot-Brittannië en Ierland zijn onze producten HSE- en PCS-geregistreerd. Maar als u last heeft van allergieën of vragen heeft over dit onderwerp, adviseren we u uw arts te raadplegen.

In welke opzichten verschillen de verkrijgbare insecticidesystemen van elkaar?

Vallen, zoals die voor kakkerlakken of mieren, of raamstickerstegen vliegen, geven geen insecticide af aan de lucht. Sommige maken gebruik van lokaas met insecticide, andere van feromonen die insecten aantrekken, zodat deze het product opeten en worden vergiftigd. De spuitbussen verspreiden grote druppels insecticide die het insect natmaken. Zo komt het insecticide snel via de huid in het lichaam en ademhalingssysteem van het insect terecht en wordt het zeer snel gedood.

Waar kan ik insecticiden kopen?

De insecticiden van Vapona worden in de meeste supermarkten en drogisterijen verkocht. Afhankelijk van het type en de grootte van de winkel, vindt u hier de meeste producten uit ons assortiment.

Moet ik handschoenen dragen wanneer ik insecticiden gebruik?

Al onze insecticiden zijn specifiek ontworpen en geregistreerd voor huishoudelijk gebruik. Daarom heeft u geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, zoals handschoenen, wanneer u ze gebruikt. We adviseren echter wel om altijd uw handen te wassen wanneer u in aanraking bent geweest met insecticide, en in het algemeen geldt dat u contact met de ogen, huid en slijmvliezen dient te vermijden.

Zijn bepaalde vormen van insecticide doeltreffender dan andere? In welke situaties? Wat zijn de verschillen?

Al onze producten zijn bewezen doeltreffend. Afhankelijk van het probleem of het insect, leent het ene product zich beter dan het andere. Bezoek onze productpagina's voor gebruikstips voor specifieke producten.

Als ik een insect zie, kan ik dan beter een elektrisch apparaat of een spuitbus gebruiken?

Als het om één insect gaat, kunt u een spuitbus gebruiken. De insecticide komt dan via de huid en het ademhalingssysteem direct in het insect terecht en doodt het insect snel. Is er echter sprake van een terugkerend probleem, dan kunt u beter een elektrische val gebruiken zodat het probleem continu wordt aangepakt.

Is het zo dat sommige producten beter zijn om insecten te weren en andere om ze uit te roeien?

Al onze insecticiden zijn getest en geschikt voor zowel preventie als verdelging. In sommige gevallen is een van deze twee functies echter beter ontwikkeld. Spuitbussen werken directer en worden vaker gebruikt om insecten te verdelgen als ze reeds aanwezig zijn. Ook kleefproducten en vallen worden meer gebruikt om insecten te verdelgen, omdat ze werken op basis van lokaas en het insect aanwezig moet zijn om het gif te eten.

 Is het slecht voor mijn gezondheid om insecticiden te gebruiken in de kamer waar ik me zelf ook in bevind?

Al onze insecticiden zijn ontwikkeld en goedgekeurd voor gebruik in ruimtes waar mensen zijn. Om onnodige blootstelling te voorkomen, dient u altijd de gebruiksaanwijzing op het etiket te lezen en te volgen. Zo weet u zeker dat u niet wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Is insecticide in een spuitbus schadelijker dan in andere vormen?

Dankzij de technische eigenschappen van een spuitbus is er een korte tijd nodig om de insectendodende mist die vlak na het spuiten ontstaat op te lossen en in de ruimte te verspreiden. Om onnodige blootstelling te voorkomen, wordt daarom aangeraden om de ruimte net na het spuiten niet te betreden. Verder is een spuitbus niet schadelijker dan andere vormen van insecticide.

Kunnen insecticiden worden gebruikt om ongedierte op huisdieren te bestrijden? En op planten?

Gebruik huishoudelijke  insecticiden nooit voor andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn goedgekeurd en die op het etiket worden vermeld. Huisdieren en planten ondervinden geen problemen indien de gebruiksaanwijzing wordt gevolgd. Als de insecticide echter rechtstreeks op hen wordt toegepast, zullen ze daar wel schade van ondervinden.

Moet ik huishoudelijke apparaten uitschakelen tijdens het gebruik van insecticiden vanwege het risico van ontvlambare bestanddelen?

Het is niet nodig om elektrische apparaten uit te schakelen. Lees de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen voor spuitbussen. Spuitbussen mogen nooit worden gebruikt in de buurt van vlammen of krachtige hittebronnen.

Wat moet ik doen als ik per ongeluk insecticide op voedsel spuit?

Uit voorzorg kunt u het voedsel het beste weggooien, net zoals u zou doen als er andere reinigingsmiddelen of producten voor persoonlijke hygiëne op het voedsel terecht waren gekomen, zoals zeep, parfum, bleekmiddel, etc.

Welke vorm van insecticide is het minst schadelijk voor het milieu?

De insecticiden  van Vapona zijn zodanig ontwikkeld dat ze een minimale impact hebben op het milieu. Elk product is geformuleerd met bestanddelen die het risico op schade aan het milieu minimaliseren (indien het product overeenkomstig de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt). De spuitbussen bevatten geen freons of chloorfluorkoolstoffen (CFK's). Daarom zijn onze spuitbussen niet schadelijk voor de ozonlaag.